წარმატებული ადამიანების ისტორიები და საკუთარი უნარების თქვენივე საქმის გასაუმჯობესებლად გამოყენების გზები. საინტერესო ისტორიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა პერსპექტივიდან საკუთარი უნარების გამოყენება ქართულ შრომის ბაზარზე.

Skills4Jobs Talks-ის ფარგლებში ადამიანური რესურსების მენეჯერმა მაკდონალდს საქართველოში ნატა ჯავახიშვილმა ისაუბრა თემაზე - "თანამედროვე სამსახურებისთვის საჭირო უნარები საქართველოსა და მსოფლიოში".