აჭარის რეგიონში მევენახეობა და მეღვინეობა საკმაოდ სწრაფად განვითარდა. გარდა იმისა, რომ საქართველოში ღვინის კულტურა 8000 წელს ითვლის, მხოლოდ აჭარაში, ასეთ პატარა ტერიტორიაზე, ვაზის 80-ზე მეტი ჯიში არსებობს.

ღვინის ტრადიციების გაცნობის მსურველებს შეუძლიათ ქედას ხეობას ეწვიონ და ადგლობრივი ოჯახური მარნიდან დააგემოვნონ აჭარული ღვინო.

ასევე აჭარული ღვინის სახლში შესაძლებლობა აქვთ მოსულ სტუმრებს დააგემოვნონ ადგილობრივი ღვინის ნაირსახეობები და აჭარული კერძების მომზადების პროცესში მიიღონ მონაწილეობა.

ღვინის ტრადიციების გაცნობის მსურველებს შეუძლიათ ქედას ხეობას ეწვიონ და ადგლობრივი ოჯახური მარნიდან დააგემოვნონ აჭარული ღვინო.

ღვინის ტრადიციების გაცნობის მსურველებს შეუძლიათ ქედას ხეობას ეწვიონ და ადგლობრივი ოჯახური მარნიდან დააგემოვნონ აჭარული ღვინო.

ამ მხარეში კულტურული ვაზი უფრო პოპულარულია, გავრცელებული ჯიშები კი - ცოლიკოური, ჩხავერი, ალადასტური, ოჯალეში, საწური.

აჭარის ღვინის კერა ქედის მუნიციპალიტეტია. მაღალმთიან აჭარაში საოჯახო მარნები თითქმის ყველგანაა და უნიკალური ადგილობრივი ღვინის დაგემოვნების შესაძლებლობა გაქვთ. ქვევრში ღვინის დამზადების ტრადიციას სწორედ ამ მხარეში მტკიცენ ინარჩუნებენ.

აჭარის ღვინის კერა ქედის მუნიციპალიტეტია. მაღალმთიან აჭარაში საოჯახო მარნები თითქმის ყველგანაა

აჭარის ღვინის კერა ქედის მუნიციპალიტეტია. მაღალმთიან აჭარაში საოჯახო მარნები თითქმის ყველგანაა

ცოლიკოური

ცოლიკაური თეთრი ვაზის ჯიშია, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტშია ფართოდ გავრცელებული. მისგან ნახევრად ტკბილი სადესერტო ღვინო მზადდება.

მერული ვაზის ეს ჯიში აჭარაში გასული საუკუნის 30-იან წლებში გავრცელდა

მერული ვაზის ეს ჯიში აჭარაში გასული საუკუნის 30-იან წლებში გავრცელდა

ცოლიკაური თეთრი ვაზის ჯიშია, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტშია ფართოდ გავრცელებული

ცოლიკაური თეთრი ვაზის ჯიშია, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტშია ფართოდ გავრცელებული

იმერული ვაზის ეს ჯიში აჭარაში გასული საუკუნის 30-იან წლებში გავრცელდა და იმდენად გაამართლა, რომ ადგილობრივი ჯიშის სახელიც მოიპოვა.

ჩხავერი

ჩხავერი ვარდისფერყურძნიანი ჯიშია. მისგან დამზადებულ ღვინოს კი ვარდისფერი ელვარება აქვს და ნაზი არომატი.

ჩხავერისგან დამზადებულ ღვინოს ვარდისფერი ელვარება აქვს და ნაზი არომატი აქვს

ჩხავერიგან დამზადებულ ღვინოს ვარდისფერი ელვარება აქვს და ნაზი არომატი აქვს.

ხავერის სამშობლოდდ გურიის რეგიონია მიჩნეული თუმცა აჭარისა და იმერეთის სოფლებში დიდი რაოდენობით გვხვდება

ხავერის სამშობლოდდ გურიის რეგიონია მიჩნეული თუმცა აჭარისა და იმერეთის სოფლებში დიდი რაოდენობით გვხვდება

ჩხავერის სამშობლოდ გურიის რეგიონია მიჩნეული თუმცა აჭარისა და იმერეთის სოფლებში დიდი რაოდენობით გვხვდება. მისგან სუფრის ღვინოსთან ერთად ცქრიალა ღვინოსაც აყენებენ.

საწური(საწურავი)

საწურავი აჭარის წითელყურძნიანი აბორიგენული ჯიშია. როგორც ამბობენ საწური კოლხეთის კერის ტიპური წარმომადგენელია და აჭარის ენდემურ ვაზის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება.

საწურავი აჭარის წითელყურძნიანი აბორიგენული ჯიშია.

საწურავი აჭარის წითელყურძნიანი აბორიგენული ჯიშია.

ამ ჯიშის პერსპექტიულობას მოსავლის სიუხვე და წვენის დიდი გამოსავლიანობა განაპირობებს. საწურის ერთეული ნიმუშები გვხვდება ქედისა და ხულოს რაიონებში.

ალადასტური

ვაზის ეს სახეობა მხოლოდ მაღალმთიან აჭარაშია გავრცელებული. ალადასტური არაბულად ჟღერს, როგორც “ალაჰ დასტურ“, რაც ნიშნავს “ალაჰის თანხმობას“.

ალადასტური არაბულად ჟღერს, როგორც “ალაჰ დასტურ“, რაც ნიშნავს “ალაჰის თანხმობას“.

ალადასტური არაბულად ჟღერს, როგორც “ალაჰ დასტურ“, რაც ნიშნავს “ალაჰის თანხმობას“.

ამბობენ, რომ მიუხედავად რელიგიური აკრძალვებისა, საქართველოში მოსულ არაბ დამპყრობლებს ალადასტური მოეწონათ და ამ ღვინის სიყვარულის გამო, თავის გასამართლებლად თქვეს, რომ ეს ისეთი კარგი ღვინოა, ამის დალევაზე ალაჰმაც კი მოგვცა დასტურიო.